Contributie berekening 2021
Kies uw type lidmaatschap en de provincie.
(voor de kenmerken van de lidsoorten kunt u het vraagteken aanklikken)

Agrarisch bedrijfslid?
Mede-ondernemer?
Voormalig agrarisch bedrijfslid?
Agribusinesslid?
Belanghebbende?
 
Provincie
 
Bij deze berekening is geen rekening gehouden met een dubbellidmaatschap van de
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de Nederlandse Fruittelers
Organisatie (NFO) en evt. de aanvullende contributie voor de Vereniging voor Kalverhouders (VVK)
Wanneer u al lid bent van één deze organisaties, kunt u voor de berekening van de contributie
contact opnemen met het Relatiebeheerteam door een e-mail te sturen naar
relatiebeheer@ltonoord.nl

Meer informatie over de contributie kunt u vinden op onze website: http://www.ltonoord.nl/contributie