Contributie berekening 2022
Kies uw type lidmaatschap en de provincie.
(voor de kenmerken van de lidsoorten kunt u het vraagteken aanklikken)

Agrarisch bedrijfslid?
Mede-ondernemer?
Agribusinesslid?
Donateur?
 
Provincie
 
Bij deze berekening is geen rekening gehouden met een dubbellidmaatschap van de
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
Wanneer u al lid bent van één deze organisaties, kunt u voor de berekening van de contributie
contact opnemen met het Relatiebeheerteam door een e-mail te sturen naar
relatiebeheer@ltonoord.nl

Meer informatie over de contributie kunt u vinden op onze website: http://www.ltonoord.nl/contributie