Bedrijven in de agribusiness (bijvoorbeeld banken, accountants en loonbedrijven e.d.) kunnen agribusiness lid worden. Ons ledenblad Nieuwe Oogst ontvangt u automatisch en u wordt aangesloten bij de plaatselijke LTO Noord afdeling.